ดาวน์โหลดบัตรเข้าห้องสอบ

กรุณาดาวน์โหลดบัตรเข้าห้องสอบ เนื่องจากจำเป็นต้องนำไปวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสอบ

ระบบลงทะเบียนรับสมัครสอบนักเรียนทั่วไป

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2562


ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ข่าวประกาศ